Συνέδριο του ΚΥΦΑ για το AIDS/HIV

Στις 16 & 17 Απριλίου, Το ΚΥΦΑ διοργάνωσε συνέδριο για το AIDS/HIV. Οι ομιλητές περιλάμβαναν την πρόεδρο του ΚΥΦΑ, τον Διευθυντή του Κέντρου Ζωής (Ελλάδα), ιατρό και ψυχολόγο. Η πρόεδρος του ΑΕQUITAS μίλησε για το νομοθετικό πλαίσιο των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων. Το συνέδριο έκλεισε με την ομιλία οροθετικού ατόμου για την εμπειρία του και τη μεταχείρισή του από την κοινωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

John Kennedy Str., Iris House, Office 840A,Limassol, 3106, Cyprus

+357.25.58.23.33
+357.25.58.23.33
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ