Ανταλλαγή Νέων:

«Το Περιβάλλον Μας – Η Υποχρέωσή Μας! Το Δικαίωμά Μας!»

Ο οργανισμός AEQUITAS υλοποίησε με επιτυχία την ανταλλαγή νέων με τίτλο «Το Περιβάλλον Μας – Η Υποχρέωση Μας, Το Δικαίωμά Μας!» με 24 συμμετέχοντες ηλικίας 18-25 από Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβακία. Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 24/11/12 – 01/12/12 και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κεντρικοί στόχοι ήταν να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες για τα τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα και να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες δεξιότητες για την εξάλειψη αυτών των προκλήσεων. Οι συμμετέχοντες διαμόρφωσαν ένα εγχειρίδιο σε απλή γλώσσα σχετικά με πρακτικά μέσα που μπορούν να υιοθετηθούν από άτομα και τα νοικοκυριά με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η ομάδα ετοίμασε προτάσεις για τις κυβερνήσεις της κάθε συμμετέχουσας χώρας με μια σειρά από κίνητρα που θα μπορούσαν να προωθήσουν για να ενθαρρύνουν τα άτομα και τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κατανόησαν ότι ένα υγιές περιβάλλον, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Σ’αυτό το πλαίσιο, υλοποίησαν δραστηριότητες από το εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης «COMPASS» (Πυξίδα) για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατεβάστε Εδω για το εγχειρίδιο και εδώ εδώ για τις συστάσεις προς τις κυβερνήσεις.