Πες Όχι στη Ρητορική Μίσους – Ενδυναμώνοντας την Νεολαία

To πρόγραμμα ‘Πες Όχι στη Ρητορική Μίσους – Ενδυναμώνοντας τη Νεολαία’ χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και υλοποιήθηκε από τον οργανισμό AEQUITAS. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις, την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας κατά της ρητορικής μίσους και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους που πραγματοποίηθηκε τον Οκτώβριο το 2016. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη ρητορική μίσους, πηγές που είναι χρήσιμες για το θέμα όπως: την εθνική νομοθεσία, εκθέσεις και έγγραφα που δημιουργήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για το θέμα αυτό. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για τους νέους, τους γονείς ή κηδεμόνες τους, για όσους εργάζονται με τους νέους καθώς και για άλλα άτομα και άλλες ομάδες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τη ρητορική μίσους. Επιπλέον, η πλατφόρμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτές μη-τυπικής μάθησης για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. Για την πλατφόρμα πατήστε εδώ. Από τις 12/09/16  – 31/12/16, η πλατφόρμα παρείχε ένα διαδικτυακό σύστημα συνομιλίας για την στήριξη και πληροφόρηση σε θύματα ρητορικής μίσους μέσω της ψυχοεκπαίδευσης αλλά και στήριξη και πληροφόρηση σε γονείς, κηδεμόνες και φίλους θυμάτων.  Στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 έγινε η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας στο Σπίτι της Ε.Ε στη Λευκωσία. Ομιλητές ήταν ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, η Δρ. Fabienne Baider (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δρ. Παναγίωτης Σταυρινίδης (Πανεπιστήμιο Κυπρου), ο κ. Willy Totoro, Πρόεδρος Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων Κύπρου και κ. Γιώργο Πολυκάρπου, Συμβουλίο Νεολαίας Κύπρου.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποίηθηκε τον Οκτώβριο του 2016 με νέους. Οι στόχοι του σεμιναρίου ήταν η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για την λήψη ενεργού ρόλου κατά της ρητορικής μίσους. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ήταν η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας και τις ευκαιρίες που προσφέρει στους νέους πατήστε εδώ.

Για την τελική έκθεση του προγράμματος πατήστε εδώ.