ΣΥΝΕΔΡΙΟ:

«Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κυπριακή Κοινωνία»

Στις 7 Νοεμβρίου 2012, ο οργανισμός μας διοργάνωσε ένα συνέδριο με τίτλο ‘Ο ρόλος της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κυπριακή κοινωνία’ το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το συνέδριο έλαβε χρηματική υποστήριξη από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και διεξήχθη υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνέδριο είχε ως θέμα την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο και το ρόλο της όσο αφορά την καλλιέργεια μίας κουλτούρας η οποία χαρακτηρίζεται από το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα. Οι ομιλητές ήταν καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του χώρου.