Καταπολεμώντας τις Θρησκευτικές Διακρίσεις

Είκοσι-πέντε νέοι και οι αρχηγοί ομάδας τους συμμετείχαν στην ανταλλαγή νέων που είχε ως στόχο να εξετάσουν την ελευθερίας της θρησκείας και να είναι σε θέση να διακρίνουν ρητορικές και πράξεις που καθιστούν θρησκευτικές διακρίσεις και να γνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τις θρησκευτικές διακρίσεις. Περαιτέρω, συζήτησαν το ρόλο της νεολαίας όσο αφορά την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου μέσα από μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν θέματα που εμπίπτουν στα πλαίσια στερεοτύπων και μίσους, εξετάζοντας θέματα όπως είναι η Ισλαμοφοβία, η Χριστιανοφοβία και ο Αντισημιτισμός. Επίσης, εξέτασαν πρακτικά θέματα όπως είναι η διαδικασίας υποβολής παραπόνου σχετικά με τις θρησκευτικές διακρίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φορέας, μεταξύ άλλων, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μη-διάκρισης. Υλοποίησαν δραστηριότητες που εμπίπτουν στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του δια-θρησκευτικού διαλόγου και τα κατοχύρωσαν ως εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσα στις κοινότητές τους για να προωθήσουν τη θετική κοινωνική αλλαγή. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής βασίστηκε στις αρχές της μη τυπικής μάθησης, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν τις δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων και σκοπών. Οι συμμετέχοντες υλοποίησαν δραστηριότητες από εγχειρίδια του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως είναι το ‘COMPASS’ και το ‘Όλοι Διαφορετικοί, Όλοι Ίσοι.’

Για την τελική έκθεση του προγράμματος πατήστε εδώ.