Καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας στην Κύπρο (Ιούνιος 2016 – Νοέμβριος 2016)

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Ρατσισμού και χρηματοδοτήθηκε από το Open Society Foundation.

Ο κεντρικός στόχος του σχεδίου ήταν η καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας στην Κύπρο. Πραγματοποίηθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Μια έρευνα των απόψεων σχετικά με το Ισλάμ/τους Μουσουλμάνους που ζουν στην Κύπρο.
  • Μια έρευνα των εμπειριών (θετικών και αρνητικών) των Μουσουλμάνων που ζουν στην Κύπρο.
  • Ένα σεμινάριο το οποίο θα φέρει μαζί Μουσουλμάνους και άλλους για να ανταλλάξουν εμπειρίες, προβληματισμούς και ιδέες για μελλοντικές δράσεις μέσα από μια συνεργατική προσέγγιση και πάντα στα πλαίσια της καταπολέμησης της Ισλαμοφοβίας στην Κύπρο, με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη-διάκριση.
  • Μια συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με αρμόδιους φορείς/ΜΚΟ/κοινότητες όπου συζήτησαν τα αποτελέσματα των ερευνών και εξέτασαν τρόπους, μεθόδους και δράσεις, καθώς και καλές πρακτικές από άλλες χώρες σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι κυβερνητικοί και μη-κυβερνητικοί οργανισμοί για την καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας.

Για την τελική έκθεση του προγράμματος η οποία συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα των ερευνών πατήστε εδώ.