Με επιτυχία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων ‘Η Ευρώπη μας – Το Μέλλον μας’ το οποίο χορηγήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τις 15-22 Δεκεμβρίου 2017 στη Λεμεσό. Στα πλαίσια του προγράμματος, έφτασαν στην Λεμεσό τριάντα-πέντε νεαροί μέλη/εθελοντές σε οργανισμούς νεολαίας από Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία, Ισπανία και Πορτογαλία βρέθηκαν στη Λεμεσό για να συμμετάσχουν. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν μεταξύ τους έτσι ώστε να δουν τι είναι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση – μια Ένωση αλληλεγγύης, συνεργασίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι νέοι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν θεμελιώδεις αρχές όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, να συζητήσουν για το πώς επιθυμούν να δουν το μέλλον της Ευρώπης και βεβαίως να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους, ως νέοι, στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος και να αναπτύξουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και ιθαγένεια για να συμμετάσχουν ενεργά στην ενσωμάτωση των ιδρυτικών αρχών της Ένωσης και στην καταπολέμηση των φαινομένων μίσους και μισαλλοδοξίας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μη τυπική μάθηση. Χρησιμοποιήθηκαν εγχειρίδια εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καινοτόμες μέθοδοι όπως flash mobs, καθώς και θεωρητικές παρουσιάσεις και συζητήσεις. Για το δελτίου τύπου πατήστε εδώ.