Εκπαιδεύοντας Για Τα Δικαιώματα Και Τις Ελευθερίες (Ιανουάριος – Ιούλιος 2015)

Οι οργανισμοί AEQUITAS (Κύπρος) και ΙΝ-ΠΛΑΝΕΤ (Ελλάδα) έχουν υλοποιήσει το πρόγραμμα «Εκπαιδεύοντας για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες», το οποίο χορηγήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Erasmus+, είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά την περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 2015.

Το πρόγραμμα «Εκπαιδεύοντας για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» αποτέλεσε μία συνεργασία των δυο χωρών, που στόχο είχε την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας και το οποίο επιδίωκε την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα περιέλαβε τέσσερα εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους ηλικίας 18-30 ετών σε κάθε χώρα και είχαν ως στόχο τη διαμόρφωση στάσεων και την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον, οι εταίροι δημιούργησαν ένα διαδικτυακό παιχνίδι για την εκμάθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πού απευθύνεται σε άτομα άνω των δεκαπέντε ετών, είναι το πρώτο του είδους του στην Ελληνική γλώσσα και είναι διαθέσιμο στο www.incendo-aequitas.org. Το παιχνίδι παρουσιάστηκε σε αρμόδιους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς στις 30 Ιουνίου 2015 στη Λευκωσία. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απευθύνθηκαν χαιρετισμοί από την Επίτροπο Διοικήσεως, κα. Ελίζα Σαββίδου, τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κ. Νίκο Περιστιάνη και εκπρόσωπους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και του Προέδρους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Στην Αθήνα η παρουσίαση του παιχνιδιού έγινε την 1η Ιουλίου.
Οι κεντρικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων για τα δικαιώματά τους και τα δικαιώματα των άλλων, η αύξηση της ενεργής συμμετοχής των νέων στην κοινωνία, η ενίσχυση της δέσμευσης των νέων όσον αφορά το ρόλο τους στα πλαίσια της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, τέλος, η προώθηση θετικών στάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ενισχύοντας έτσι μια κουλτούρα, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αντικείμενα σεβασμού, κατανόησης και προώθησης.
Για την τελική έκθεση του προγράμματος πατήστε εδώ.

Media/Outputs

GameTVRadioNewspaperNewspaper (GR)Other