Ανισότητα Φύλων και Έμφυλη Βία

Ο Aequitas υλοποίησε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα για την ανισότητα φύλων και την έμφυλη βία το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το European Youth Foundation. Το πιλοτικό πρόγραμμα περιλάμβανε ένα 7-ήμερο εργαστήριο (πραγματοποιήθηκε στην Τόχνη μεταξύ 15-21 Δεκεμβρίου 2018), μια συνέντευξη σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για διάχυση και ένα εγχειρίδιο.

Το πρόγραμμα στόχευε να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις στους συμμετέχοντες έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στη δημιουργία μιας κουλτούρας στην οποία οι νέοι δεν είναι πλέον θύματα, παρατηρητές ή θύτες έμφυλης βίας αλλά είναι ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι και εφοδιασμένοι με εργαλεία τα οποία τους επιτρέπουν να γίνουν φορείς αλλαγής. Μέσω της παρουσίας μας στα ΜΜΕ και του εγχειριδίου, καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε μέρος της ευρύτερης κοινωνίας.

Το εργαστήριο είχε ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με τα ζητήματα ανισότητας φύλων και έμφυλης βίας, αλλά και να παρέχει θεωρητική εισαγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και η μη τυπική μάθηση. Βασικά εγχειρίδια για τις δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Compass και το Gender Matters του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στα πλαίσια του εργαστηρίου έκαναν παρουσίαση οι οργανισμοί ΣΠΑΒΟ, MIGS και ο Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Προσφύγων Κύπρου. Ακόμα ένας στόχος του εργαστηρίου ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γίνουν πολλαπλασιαστές των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα στις κοινότητες τους, τους εκπαιδευτικούς χώρους και χώρους εργασίας τους, τις οικογένειες τους και αλλού.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ
Ο συντονιστής του προγράμματος μαζί με δύο συμμετέχοντες έδωσαν συνέντευξη στην ραδιοφωνική εκπομπή της Μάγδας Ζήνων Kaleid’Her’scope στο CCMC. Μπορείτε να την ακούσετε εδώ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
O Aequitas δημιούργησε ένα εγχειρίδιο για την Ανισότητα Φύλων και την έμφυλη βία στην Κύπρο. Το έγγραφο αυτό τυπώθηκε στα αγγλικά και τα ελληνικά και προωθήθηκε σε αρμόδιες αρχές και σχετικούς κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς. Το έγγραφο αυτό έχει ως στόχο να παρέχει μία επισκόπηση του θεωρητικού και νομικού πλαισίου για την έμφυλη βία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Επιπλέον, παρουσιάζει τρείς περιπτωσιολογικές μελέτες για σχετικά περιστατικά στην Κύπρο (ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων, ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική παρενόχληση), οι οποίες περιλαμβάνουν και εθνικές στατιστικές και ενέργειες του κράτους.
Το έγγραφο μπορείτε να το βρείτε πατώντας εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μπορείτε να βρείτε το δελτίο τύπου πατώντας εδώ