Ο AEQUITAS είναι μία μη-κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την διαπολιτισμική εκπαιδευση και την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη στην Κύπρο

Όραμα

Το όραμα του οργανισμού AEQUITAS είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα κατανοούνται και γίνονται αντικείμενο υπεράσπισης και σεβασμού. Αυτό το όραμα έχει ως στόχο την προώθησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτότητας, ενισχύοντας έτσι αρχές όπως τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη.

Αποστολή

Η αποστολή του οργανισμού AEQUITAS είναι να εφαρμόσει όλες τις δραστηριότητές της με βάση τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στο Διεθνή Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κι άλλες διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις για θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο οργανισμός AEQUITAS επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει άτομα και ομάδες σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την πολιτότητα.

Δραστηριότητες

  • Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιότητα του πολίτη και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για παιδιά, νέους και ενήλικες.
  • Εκπαιδεύει περιθωριοποιημένες ομάδες για τα δικαιώματά τους.
  • Εκπαιδεύει τις αρμόδιες αρχές για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Διεξάγει εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Ενθαρρύνει τη δημόσια συζήτηση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Δρουσιώτη για κάποιες από τις φωτογραφίες που χρησιμοποιηθήκαν για την ιστοσελίδα.

Το φυλλάδιο μας

Το φυλλάδιο μας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Του Οργανισμού AEQUITAS Απαρτίζεται Από Επτά Άτομα:

Νάταλη Αλκιβιάδου

Πρόεδρος

Περικλής Παπαλουκάς

Γραμματέας

Δημήτρης Σουλιώτης

Μέλος Του Διοικητικού Συμβουλίου

Ειρένα Ζαβρού

Μέλος Του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Αλκιβιάδης

Μέλος Του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχάλης Παρασκευάς

Μέλος Του Διοικητικού Συμβουλίου

Νάταλη Μαστορούδη

Μέλος Του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ανώτατη Συμβουλευτική Επιτροπή Του Οργανισμού AEQUITAS Απαρτίζεται Από Τους:

Δρ. Νίκος Περιστιάνης

Μέλος Ανώτατης Συμβουλευτικής Επιτροπής

Δρ. Craig Webster

Μέλος Ανώτατης Συμβουλευτικής Επιτροπής

Δρ. Ηλιάνα Νικολάου

Μέλος Ανώτατης Συμβουλευτικής Επιτροπής

Οι Συνεργάτες Του Οργανισμού AEQUITAS Είναι:

Χρύσω Φραγκούδη

Συνεργάτης

Γιώργος Ευρυδιχώρου

Συνεργάτης

Willy Totoro

Συνεργάτης

Βασιλική Παναγιώτου

Συνεργάτης

Ανδρέας Ανδρέου

Ερευνητής και Διαχειριστής Προγραμμάτων