Καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο

Η τρίτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης
ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο διενεργήθηκε από ΜΚΟ και δημόσιους φορείς για την περίοδο 6 Νοεμβρίου 2017 – 15 Δεκεμβρίου 2017. Ο οργανισμός AEQUITAS ήταν ο αρμόδιος ΜΚΟ για τη Κύπρο. Ο οργανισμός κατήγειλλε 103 περιστατικά ενώ 73% ήταν το ποσοστό αφαίρεσης της ρητορικής μίσους. Για το δελτίο τύπου τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τη διαδικάσια και τα αποτελέσματα πατήστε εδώ. Για τον Κώδικα Δεοντολογίας πατήστε εδώ. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

John Kennedy Str., Iris House, Office 840A,Limassol, 3106, Cyprus

+357.25.58.23.33
+357.25.58.23.33
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ