Το Περιβάλλον Και Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ο οργανισμός AEQUITAS προωθεί την αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει ότι η πλήρης απόλαυση των διαφόρων δικαιωμάτων του ανθρώπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από στην κατάσταση του περιβάλλοντος. Υποστηρίζει τη διαμόρφωση και την εφαρμογή ενός μέσου με βάση τις αρχές του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

The Environment

“Ο άνθρωπος έχει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας, της ισότητας και των κατάλληλων συνθηκών ζωής, σε ένα περιβάλλον ποιότητας που επιτρέπει αξιοπρέπεια και ευημερία.”

Αρχή 1, Διακήρυξη της Στοκχόλμης.