Η Βία Λόγω Φύλου

“Η βία κατά των γυναικών παραβιάζει, και αποδυναμώνει ή εκμηδενίζει την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των γυναικών… Σε όλες τις κοινωνίες, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, οι γυναίκες και τα κορίτσια υφίστανται σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση ανεξαρτήτως του εισοδήματος, της τάξη και του πολιτισμού.”
Η Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης, παράγραφος 112

Η βία λόγω φύλου περιλαμβάνει μία σωρεία παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, το βιασμό, την ενδοοικογενειακή βία, την σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση, το εμπόριο γυναικών και κοριτσιών και τις επιζήμιες παραδοσιακές πρακτικές.

Η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη διάταξη για τη βία λόγω φύλου. Ωστόσο, η διάκριση κατά των γυναικών περιλαμβάνει τη βία λόγω φύλου. Οι σχετικές διατάξεις της Σύμβασης για την ενδοοικογενειακή βία είναι οι εξής:

 • Άρθρο 2 (συνολική υποχρέωση του κράτους για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών)
 • Άρθρο 5 (εξάλειψη των προκαταλήψεων και πρακτικών, με βάση τα στερεότυπα των ρόλων των γυναικών και των ανδρών)
 • Άρθρο 16 (εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών στο γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις, την ισότητα ανδρών και γυναικών, ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις).

Η Γενική Σύσταση Αριθ. 19 της Σύμβασης αναφέρει ότι «η βία λόγω φύλου είναι μια μορφή διάκρισης που εμποδίζει την ικανότητα των γυναικών να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες με βάση της ισότητας τους με τους άνδρες». Αναφέρει επίσης ότι η βία λόγω φύλου, η οποία αποδυναμώνει ή εκμηδενίζει την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των γυναικών, σύμφωνα με το γενικό διεθνές δίκαιο ή σύμφωνα με συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθιστά διάκριση κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης. Αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες περιλαμβάνουν:

 • (α) Το δικαίωμα στη ζωή
 • (β) Το δικαίωμα να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία
 • (γ) Το δικαίωμα σε ίση προστασία σύμφωνα με τους ανθρωπιστικούς κανόνες σε περίοδο διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης
 • (δ) Το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια του ατόμου
 • (ε) Το δικαίωμα σε ίση προστασία βάσει του νόμου
 • (στ) Το δικαίωμα της ισότητας μέσα στην οικογένεια
 • (ζ) Το δικαίωμα στο υψηλότερο εφικτό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας
 • (η) Το δικαίωμα σε δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας