Ενδοοικογενειακή Βία

Η βία κατά των γυναικών ορίζεται ως κάθε πράξη βίας λόγω φύλου, η οποία προκαλεί ή είναι πιθανό να οδηγήσει στη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό βίο. Η βία στην οικογένεια ή στην οικιακή μονάδα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση, το βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση, την αιμομιξία, το βιασμό μεταξύ συζύγων, μονίμων ή περιστασιακών συντρόφων ή/και συγκατοίκων, εγκλήματα που διαπράττονται στο όνομα της τιμής, την κλειτοριδεκτομή και άλλες παραδοσιακές πρακτικές που είναι επιβλαβείς για τις γυναίκες, όπως είναι οι αναγκαστικοί γάμοι.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης περιγράφει μια τριπλή φόρμουλα για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας:

  1. Πρόληψη
  2. Προστασία των Θυμάτων
  3. Παροχή υπηρεσιών στα θύματα

ΠΡΟΛΗΨΗ:
Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού
Οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι εκτίθενται στο έργο της πρόληψης της βίας το οποίο προωθεί το σεβασμό στις σχέσεις και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων.
Τακτικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, αμφισβητώντας την ευρεία πολιτισμική αποδοχή της βίας κατά των γυναικών και τονίζοντας ότι η ενδοοικογενειακή και η σεξουαλική βία δεν είναι ανεκτή και, θα πρέπει να αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Το θέμα της βίας κατά των γυναικών ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα όλων των σχολείων με στόχο την προώθηση του σεβασμού στις σχέσεις, την ισότητα των φύλων και τη μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων. Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να συνδέονται με εκστρατείες για την υγεία, την κοινωνική εκπαίδευση και την καταπολέμηση του εκφοβισμού. Ένα παράδειγμα τέτοιου προγράμματος είναι η στρατηγική για την ενδοοικογενειακή βία 2004-2007 στο Sheffield (Ηνωμένο Βασίλειο) με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αλλαγή νοοτροπίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:
Ασφάλεια
Η ασφάλεια των θυμάτων έχει πάντα προτεραιότητα. Τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας ζουν σε φόβο και πολλοί από αυτούς διατρέχουν κίνδυνο τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου από τους συντρόφους τους, πρώην συντρόφους τους ή μέλη της οικογένειάς τους εάν δεν έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη και αποτελεσματική προστασία τη σωστή στιγμή.

Η πρόσβαση σε νομική προστασία
Θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές εθνικό ή περιφερειακό νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει μέτρα προστασίας μέσω της νομοθεσίας και η οποία δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στέγαση
Οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα έκτακτης και προσωρινής στέγασης (ιδανικά σε ένα καταφύγιο ) για τους επιζώντες της οικογενειακής και σεξουαλικής βίας και πρόσβαση σε ειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης.

Υγεία και ψυχική υγεία
Όλο το προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να έχει επίγνωση της οικογενειακής και σεξουαλικής βίας, να έχει πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και άλλους πόρους αλλά και τα κατάλληλα προσόντα για να προσδιορίσει και να ανταποκριθει στις ανάγκες αυτών .

Ο οργανισμός AEQUITAS υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους:
Ι) Διυπηρεσιακή προσέγγιση
Παράδειγμα – Αυστρία: Στην Αυστρία, υπάρχει ένα δίκτυο οργανώσεων το οποίο απαρτίζεται από καταφύγια, συμβουλευτικά κέντρα, προγράμματα παρέμβασης και τηλεφωνικές γραμμές. Οργανώσεις με στόχο την παρέμβαση σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση και υπάρχουν σε καθεμία από τις εννέα επαρχίες της Αυστρίας ως αναπόσπαστο μέρος του Αυστριακού Νόμου για την Προστασία κατά της βίας . Αυτή η νομοθεσία, η οποία συνδέει τα σχετικά νομικά και κοινωνικά μέτρα, καθιστά μία διυπηρεσιακή προσέγγιση που έχει γίνει το πρότυπο για άλλες χώρες.

Παράδειγμα – Σουηδία: Το Κέντρο κατά της βίας είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου της Umeå, του Συμβουλίου της Västerbotten, του Πανεπιστημίου της Umeå, της Σουηδική Αστυνομίας, του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Δίωξης και του Εθνικού Συμβουλίου Ιατροδικαστικής. Φέρνει σε επαφή εμπειρογνώμονες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές από καταφύγια γυναικών σε τοπικό επίπεδο. Τα διάφορα επαγγέλματα εργάζονται όλοι μαζί στο Κέντρο.

ΙΙ) Διεπιστημονική προσέγγιση
Παράδειγμα – Βέλγιο: Στην πόλη της Αμβέρσας και σε άλλες περιοχές, μια διεπιστημονική προσέγγιση έχει αναπτυχθεί που εστιάζεται σε όλες τις μορφές της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει μια ποικιλία από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας, των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, των μη-κυβερνητικών οργανώσεων, των υπηρεσιών για παιδιά, τις τοπικές αρχές, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τους δράστες. Η προσέγγιση επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των κρίσεων, τον τερματισμό της βίας, τη φροντίδα των θυμάτων, τη βοήθεια για τα παιδιά, τα προγράμματα για τους δράστες και προωθεί το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας στην πολιτική και τη δημόσια ατζέντα. Στο εγγύς μέλλον, θα αναπτυχθούν κοινά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της κατάχρησης και την ανάπτυξη της κατάρτισης. Η χρηματοδότηση που έλαβε από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις δεν αρκεί για την περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω στρατηγικής.