Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Των Γυναικών

Ο οργανισμός AEQUITAS υποστηρίζει την ισότιμη συμμετοχή των γυναικώνσε όλους τους τομείς της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός φιλοδοξεί να εργαστεί προς τα ακόλουθα:

  • Την εξάλειψηόλων των μορφώνδιακρίσεων κατά των γυναικών
  • Την εξάλειψηόλων των μορφώνβίας κατά των γυναικών
  • Την εξάλειψη τηςεμπορίας και της εκμετάλλευσηςτωνγυναικών
  • Τη διασφάλιση της ισότηταςστο χώρο εργασίας
  • Την ενδυνάμωση των γυναικών όλων των ηλικιών να συμμετέχουν ενεργά σε όλους τους τομείς της κοινωνίας
  • Την προώθηση τηςενεργού συμμετοχής στα κοινάμεταξύ των γυναικών
  • Educating women about their human rights and fundamental freedoms
  • Την εκπαίδευσητων γυναικώνγια τα ανθρώπινα δικαιώματακαι τις θεμελιώδεις ελευθερίες

Ο οργανισμός AEQUITAS αναγνωρίζει τη σημασία ευαισθητοποίησης της κοινωνίας όσο αφορά τα πιο πάνω θέματα μέσα από τις σχετικές εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια.

“Η ισότητα των φύλων είναι κάτι περισσότερο από έναν αυτοσκοπό. Είναι μια προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της μείωσης της φτώχειας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικοδόμησης της χρηστής διακυβέρνησης”

Κόφι Ανάν