Τα δικαίωμα Στην Υγεία

Ο οργανισμός AEQUITAS πιστεύει ότι η προσέγγιση στην υγεία από τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Υποστηρίζουμε την προώθηση του δικαιώματος στο μέγιστο δυνατό επίπεδο υγείας σε εθνικό και διεθνές δίκαιο και υιοθετούμε τη θέση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ότι η προώθηση και η προστασία της υγείας και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι θεσμοί.

Human Rights Health

“Η απόλαυση του μέγιστου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του κάθε ανθρώπου …”

Σύνταγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας