Σύντομη Εισαγωγή Στα Δικαιώματα Του Παιδιού

Διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά καθώς και οι ενήλικες έχουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Τα παιδιά έχουν επίσης το δικαίωμα σε ειδική προστασία, λόγω του ευάλωτου χαρακτήρα τους στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η πιο ευρέως επικυρωμένη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Υπάρχουν μόνο δύο χώρες που δεν έχουν υπογράψει την σύμβαση, συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Σομαλία.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι τέσσερις βασικές αρχές της Σύμβασης περιλαμβάνουν την απαγόρευση των διακρίσεων, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη και τον σεβασμό για τις απόψεις του παιδιού. Η σύμβαση και τα δύο προαιρετικά πρωτόκολλά της παρέχουν τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων κάτω των δεκαοκτώ ετών.

Το άρθρο 3 της πιο πάνω σύμβασης επικυρώνει τη σημαντική αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού που αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν ένα παιδί, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, δικαστήρια, διοικητικές αρχές ή νομοθετικά όργανα.