Αναπτυξιακοί Στόχοι Της Χιλιετίας

Το 2000, οι ηγέτες του κόσμου συμφώνησαν στη δημιουργία της Διακήρυξης της Χιλιετίας προς τη μείωση της ακραίας φτώχειας και την επίτευξη της ανθρώπινης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2001, οκτώ ξεχωριστοί στόχοι διατυπώθηκαν για την επίτευξη των πιο πάνω. Μολονότι οι αναπτυξιακοί στόχοι και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ τους όπως την εμβέλειας, τις ομάδες-στόχο και το νομικό καθεστώς, ο άρρηκτος δεσμός μεταξύ των δύο είναι αναμφισβήτητη καθότι και οι δύο σέβονται την αξιοπρέπεια και την ισότητα όλων των ανθρώπων.

The Millennium Development Goals